Konflikty na świecie po 1989 roku notatka

Pobierz

2004 r. atak na szkołę w Biesłanie atak na autobusy w Londynie - 2005 r. Pozdrawiam, Joanna Turzyńska Pamiętaj, że możesz zwrócić się do mnie o pomoc, jeśli czegoś nie rozumiesz: e-mail lub przez Messengera .W nocy z 3 na 4 czerwca władze komunistyczne zdecydowały na strajkujących studentów wysłać czołgi.. W 12 krajach na 3 kontynentach trwały wojny domowe.. Kraje afrykańskie 3.. Daleki Wschód stopniowe urynkowienie gospodarki tworzenie specjalnych stref ekonomicznych przypadki łamania praw człowieka włączenie Singapuru do Chin - 1997 r.Jun 2, 2020KONFLIKTY NA ŚWIECIE PO 1989 ROKU.. Proponuje trochę inną formułę pracy.. Wyjaśnij, które z konfliktów, według ciebie najbardziej zagrażają światowemu pokojowi.. Nieznany Buntownik Tak nazwano zdjęcie wykonane 5 czerwca 1989 Zdjęcie przedstawia człowieka próbującego zatrzymać człogi wracające z masakry.. Wyrazem niechęci społeczeństwa NRD do systemu komunistycznego była wzrastająca liczba Niemców, którzy dzięki otwarciu w VIII.1989 r. granicy węgiersko-austriackiej, przedostali się na Zachód.notatki z historii.. KONFLIKTY NA ŚWIECIE PO 1989 ROKU Konflikty są jednym z poważniejszych problemówXX i XXI wieku.Po 1989 roku tych konfliktów był kilkanaście i miały różne podłoża.. W 1995 roku liczba konfliktów zmniejszyła się do 30, w 1996 roku zgodnie z danymi opublikowanymi w czerwcu 1997 przez sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem w 24 miejscach na świecie rozgrywało się 27 konfliktów .Statystyki pokazują, że rocznie prowadzono 12 konfliktów zbrojnych..

Walki w Rwandzie.Temat: Konflikty na świecie po 1989 roku.

Jesień Narodów - opozycja demokratyczna w krajach bloku wschodniego wystąpiła przeciwko władzom komunistycznym w 1989 roku.Jun 22, 2020 Konflikty są jednym z poważniejszych problemówXX i XXI wieku.Po 1989 roku tych konfliktów był kilkanaście i miały różne podłoża.. Po zapoznaniu się z tekstem z podręcznika proszę wybrać poniższe zadania a rozwiązania przesłać za pomocą dziennika do piątku (bez oceny, zaliczenie +/-).. notatki do każdej klasy SP są tutaj.. Do najważniejszych zaliczamy: Kolnflikt na Dalekim Wschodzie, Konflikt w Rwandzie, konflikt izraelsko-palestyński, wojna z teroryzmem (Irak, Awganistan, Czeczenia i inne).Współczesne konflikty na świecie -NOTATKA 1.. * zapiszcie wraz z datą Cele lekcji: - poznanie najważniejszych konfliktów, do których doszło na przełomie XX i XXI wieku - wskazywanie najistotniejszych skutków współczesnych konfliktów na świecie * zapiszcie zagadnienia 1.. Zakładka: Klasa VIII.. Według opinii niektórych ekspertów od zakończenia II wojny światowej najdłuższy okres bez żadnego konfliktu wyniósł 26 dni..

Wymień współczesne konflikty na świecie ( str.244 - 245) 2.

Do 1991 r. liczba konfliktów zbrojnych wzrosła do 180.Aug 22, 2020Jun 8, 2020Konflikt na tle narodowościowo-religijnym.. Wojna trwała jednak nadal: pomiędzy siłami pro-rządowymi, a mudżahedinami.Pierwsza wojna domowa w Liberii trwała z przerwami od 1989 do 1997 roku i pochłonęła 150 tysięcy istnień ludzkich.. Sytuacja na Dalekim Wschodzie a. Chiny - po śmierci Mao Zedonga nastąpił szybki rozwój gospodarczy Chin - w 1989 r. doszło protestu studentów na placu Tian'anmen w Pekinie, który został brutalnie stłumiony przez wojsko str. 242 podręcznik b.Lekcja 51 Temat: Konflikty na świecie po 1989 roku.. Obraz Plac Niebiańskiego Spokoju Plac Sytuacja JaponiiWe wtorek kartkówka z tego tematu.. W wyniku zaangażowania międzynarodowego 18 sierpnia 2003 r. strony konfliktu podpisały porozumienie pokojowe w Accra.Na jesieni 1989 r. opozycja w NRD przystąpiła do walki o demokratyczne przemiany w tym kraju.. Droga do zwycięstwa Temat 7.. Była to wówczas wielka porażka mocarstwa, która kosztowała życie ok. 20 tys. żołnierzy i przyniosła ogromne straty finansowe.. Konflikt między siłami rządowymi a opozycją (Narodowy Patriotyczny Front Liberii) wybuchł ponownie 8 lipca 2003 roku.. Podkreślaj wstawione słowa: 1.. Notatka 1.. W rezultacie na Cypr wkroczyły wojska tureckie i doszło do podziału wyspy na część turecką i grecką..

Wojna poza Europą Wojna poza Europą - notatka minimum Temat 6.

2008 r. KONFLIKTY W DAWNYCH 1.. W 2002 roku Timor Wschodni uzyskał niepodległość po 27 latach okupacji indonezyjskiej.. Inni twierdzą, że tylko 2-4 dni.. 22 Tybet Tybetańczycy, hiny Dążenie do niepodległości regionu, który został zaanektowany przez hiny.. Polityka okupacyjna Niemiec Polityka okupacyjna Niemiec - notatka minimum Temat 5. notatki do 1 i 2 klasy gimnazjum są tutaj.Temat: Konflikty na świecie po 1989 roku Notatka do zeszytu Podręcznik str. 242 - 247 Uzupełnij poniższe punkty.. Do najważniejszych zaliczamy: Kolnflikt na Dalekim Wschodzie, Konflikt w Rwandzie, konflikt izraelsko .XX wieku Kryzys gospodarczy, Klęski głodu, Problem AIDS, Epidemia chorób zakaźnych, Wojny domowe, Konflikty między plemionami, Polityka neokolonializmu ( niekontrolowane wykorzystanie terenów afrykańskich przez państwa rozwinięte).. Lekcja powtórzeniowaPodłoże konfliktów na świecie: np. religijne, ekonomiczne, narodowowyzwoleńcze, plemienne, czy różnice kulturowe .niektóre konflikty na świecie po 1989 r.: Konflikt na Dalekim Wschodzie, Konflikt w Rwandzie, konflikt izraelsko-palestyński, wojna z terroryzmem (Irak, Afganistan, Czeczenia i inne) i inne.W roku 1994 istniało na świecie ponad 50 konfliktów..

Wojna Niemiec z ZSRR Wojna Niemiec z ZSRR 1941 - 1943 - notatka minimum Temat 4.

Daleki Wschód 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt