Określ kierunek przepływu krwi w przedstawionych na schemacie naczyniach

Pobierz

Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. Nauczycielka biologii i przyrody z pięcioletnim stażem.. fałszywe.. (III.2.a, I.1.c.4) Poprawna odpowiedź: B - ponieważ tym naczyniem dostarczana jest utlenowana krew z dużego krwiobiegu.. Na schemacie przedstawiono budowę serca człowieka i kierunek przepływu krwi.. (2 pkt) Schemat przedstawia krążenie krwi w układzie krwionośnym człowieka.1 Zadania zawarte w arkuszach egzaminacyjnych CKE w latach Zadanie 1 (2 pkt.). Od kilku lat także trenerka fitness propagująca aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie.Czy po małym zacięcia po cyrklu (nie do krwi) zostaną blizny 2018-04-06 22:50:10; Opisz kierunek przepływu krwi w sercu człowieka 2013-02-26 17:03:59; Mam 15 lat i małą miseczke A;/ odkąd pamietam zawsze to mi przeszkadzało Powstał już wątek o problemie z duzym biustem, to teraz czas na problem z małym biustem.. Od kilku lat także trenerka fitness propagująca aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie.Zasada przeciwprądu polega na tym, że kierunek przepływu wody przez blaszki skrzelowe i kierunek przepływu krwi w naczyniach włosowatych skrzeli są przeciwne.. (0-1)Określ kierunek przepływu krwi w przedstawionych na schemacie naczyniach (posługując się nazwami tych naczyń) oraz ustal, w którym naczyniu - tętnicy wątrobowej czy żyle wątrobowej - płynie krew zawierająca większą ilość CO ..

stężenie tlenu jest wyższe niż w pozostałych naczyniach.

Na schemacie przedstawiono wartości ciśnień parcjalnych (prężności) gazów oddechowych w powietrzu atmosferycznym, w pęcherzykach płucnych oraz we krwi naczyń krwionośnych.. Zadanie 17.. Wybierz je spośród wymienionych.. Wyjaśnij, jaką rolę w funkcjonowaniu serca pełnią zaznaczone na schemacie struktury.. Schemat przedstawia budowę tętnicy.. a) Oceń, czy poniższe stwierdzenia dotyczące przepływu krwi przez serce człowieka są prawdziwe.. Tętnice wyprowadzają krew z serca, żyły doprowadzają krew do serca.Naczynia krwionośne Sam układ naczyniowy utworzony jest przez system naczyń tętniczych, które poprzez sieć naczyń włosowatych przechodzą w system naczyń żylnych.. a) Określ, który z przedstawionych na schemacie modeli lipoprotein (X czy Y), jest ilustracją HDL.. Odpowiedź uzasadnij.Zbiór zadań maturalnych z działu kręgowce - przydatne do powtórki przed egzaminem maturalnym lub sprawdzianem z bezkręgowców bezkręgowce zadania głowonogiNa schemacie przedstawiono budowę nerki człowieka (przekrój podłużny), strzałkami oznaczono kierunek ruchu płynów (krwi i moczu).. Obecne w sercu i żyłach zastawki wymuszają jednokierunkowy przepływ krwi.. Prawidłowa odpowiedź: Odpowiedź na zadanie z Puls życia 2.. Oznacz za pomocą strzałek kierunek przepływu krwi w każdym z trzech naczyń krwionośnych opisanych na schemacie, a także zapisz poniżej nazwę naczynia krwionośnego ..

Na schemacie przedstawiono budowę serca człowieka.

A - prawa komora Odpowiedź na zadanie z Puls życia 2.. (I.1a.1) Schemat punktowania a)tkanki ciała - Ypłuca - X b) Oznaczenie na schemacieRodzaj naczyniaRodzaj transportowanej krwitęt Odpowiedź na zadanie z Puls życia 2Określ kierunek przepływu krwi w przedstawionych na schemacie naczyniach (posługując się nazwami tych naczyń) oraz ustal, w którym naczyniu - tętnicy wątrobowej czy żyle wątrobowej - płynie krew zawierająca większą ilość CO .. 2 ZADANIE 8 .Określ kierunek przepływu krwi w przedstawionych na schemacie naczyniach (posługując się nazwami tych naczyń) oraz ustal, w którym 1 naczyniu - tętnicy wątrobowej czy żyle wątrobowej - płynie krew zawierająca większą ilość CO2.Biologia - Matura Maj 2017, Poziom rozszerzony (stary) - Zadanie 21.. Odpowiedź uzasadnij.Tworzenie informacji Zinterpretowanie informacji przedstawionych na schemacie - określenie naczynia krwionośnego wątroby, w którym stężenie tlenu jest wyższe niż w pozostałych naczyniach (III.2.a, I.1.c.4) Poprawna odpowiedź: B - ponieważ tym naczyniem dostarczana jest utlenowana krew z dużego krwiobiegu do wątroby..

Na schemacie przedstawiono budowę nerki człowieka.

Nauczycielka biologii i przyrody z pięcioletnim stażem.. (5 pkt) Zadania zamknięte (Prawda/Fałsz, Tak/Nie, testowe itd.). Nauczycielka biologii i przyrody z pięcioletnim stażem.. Korzystając z danych na schemacie, narysuj wykres słupkowy porównujący ciśnienie parcjalne tlenu i dwutlenku węgla w powietrzu pęcherzykowym oraz we krwi tętnicy płucnej i żyły płucnej.. 3.Układ krążenia Zadanie 1 (1 pkt) Zamieszczony poniżej schemat przedstawia (otocz kółkiem literę dobrej odpowiedzi) A) prawidłowy obraz krwi człowieka, B) obraz krwi człowieka po nieprawidłowej transfuzji, C) obraz krwi człowieka po autotransfuzji, D) obraz skrzepu w miejscu skaleczenia.b) Określ rolę limfocytów w organizmie człowieka.. Nauczyciel.. Korzystając z danych na schemacie, narysuj wykres słupkowy porównujący ciśnienie parcjalne tlenu i dwutlenku węgla w powietrzu pęcherzykowym oraz we krwi tętnicy płucnej i żyły płucnej.. Wypisz ze schematu nazwę naczynia krwionośnego, w którym płynąca krew nie powinna zawierać mocznika.. do .Matura Maj 2015, Poziom Rozszerzony (Formuła 2015-2022) - Zadanie 9.. Na schemacie przedstawiono w sposób uproszczony układ naczyń krwionośnych wątroby..

Rozpoznanie na schemacie naczyń krwionośnych nerki.

Dzięki zasadzie przeciwprądu na całej powierzchni blaszki skrzelowej jest zachowana korzystna dla wymiany gazowej różnica ciśnień parcjalnych.. Korzystając z danych na .Serce stanowi pompę ssąco‑tłoczącą wymuszającą ruch krwi w naczyniach.. Naczynia tętnicze biorą swój początek w komorach serca, a żylne kończą się w przedsionkach serca.. Oznacz za pomocą strzałek kierunek przepływu krwi w każdym z trzech naczyń krwionośnych opisanych na schemacie, a także zapisz poniżej nazwę naczynia krwionośnego dostarczającego tlen do wątroby.. 1.Biologia - Matura Czerwiec 2015, Poziom rozszerzony (nowy) - Zadanie 15. a) Podaj nazwy naczyń krwionośnych oznaczonych literami A i B. .. Podaj, które z naczyń .Biologia - Matura Maj 2010, Poziom rozszerzony (stary) - Zadanie 18.. Nauczyciel.. Naczynia krwionośne wyróżniamy na podstawie przepływu krwi.1.. Oceń, czy poniższe stwierdzenia dotyczące przepływu krwi przez serce człowieka są prawdziwe.. Nauczyciel.. 2Na schemacie przedstawiono budowę serca człowieka i kierunek przepływu krwi.. Taaak, mam mały .Na schemacie przedstawiono w sposób uproszczony układ naczyń krwionośnych wątroby.. (0-1) Zaznacz na rysunku za pomocą strzałki kierunek przepływu krwi w naczyniu włosowatym.. Serce człowieka jest podzielone na 4 jamy: 2 przedsionki i 2 komory.. (1pkt) Schemat budowy serca człowieka.. Kategoria: Mięczaki Układ krążenia Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Na schemacie przedstawiono budowę wewnętrzną ślimaka winniczka z oznaczeniem układu krążenia.. a) serce --> C --> A --> B --> serce Odpowiedź na zadanie z Puls życia 2.. Lewa komora serca wtłacza krew do małego .b) (0 - 1) Tworzenie informacji.. Układ krążenia zadania Podaj z uzasadnieniem, dwie cechy budowy tętnicy świadczące o dobrym przystosowaniu tego rodzaju naczynia krwionośnego do pełnionych funkcji.Na schemacie przedstawiono dwa modele (X i Y) lipoprotein transportujących cholesterol w obwodowych naczyniach krwionośnych.. Zaznacz na rysunku za pomocą strzałki kierunek przepływu krwi w naczyniu włosowatym.. Uzupełnij schemat - wpisz w wyznaczone miejsca właściwe określenia tak, aby powstał prawidłowy opis kierunku przepływu krwi przez serce.. Zinterpretowanie informacji przedstawionych na schemacie - określenie naczynia krwionośnego wątroby, w którym.. Polub to zadanie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt