Sztuka romańska i gotycka - cechy charakterystyczne budowli

Pobierz

Charakterystyczną jej cechą było to, że była nierozerwalnie związana z architekturą.. ZABYTKI:Jun 14, 2021Jednym z przejawów uniwersalizmu było podobieństwo architektury w całej Europie.. Głównym "inwestorem budowlanym" średniowiecza był Kościół, dopiero od XIII/XIV wieku pojawiają się liczniejsze budynki świeckie.. (w Polsce od X/XI w.). Podstawowym konstrukcyjnym elementem był łuk półkolisty.. 2010-03-10 19:32:25; Załóż nowy klub .. Gotycka: duże wieże strzeliste.wysokie okna,budowa z marmuru,Romański: niskie budynki,ubogie wnętrza,zbudowane z cegły.miałam to ostatnio na lekcji :P .ROMAŃSKI 1) Masywne, ale bardzo niskie budowle, często dość długie, 2) Małe okna bez szyb (czasem używano innego materiały, choćby pęcherzy zwierząt), 3) Ciosany kamień był budulcem, 4) Tym stylem budowano głównie: - Budynki mieszkalne, - Ratusze, - Kościoły (które stanowiły zdecydowaną większość budowli stylu romańskiego),Andrzeja na Wawelu .. Powstawały zapierające dech w piersiach kościoły, przepiękne rzeźby, zachwycające freski oraz bogato ozdobione rękopisy.Cechy charakterystyczne architektury gotyckiej Przy budowie kościoła w Saint-Denis po raz pierwszy zastosowano sklepienie krzyżowo-żebrowe, mury podparto z zewnątrz w miejscach szczególnie obciążonych i zastosowano łuk ostry, by zmniejszyć rozpieranie sił ciążących.Sztuka romanska i gotycka w Europie sredniowiecznej - cechy charakterystyczne i zabytki..

Rzeźba romańska wykonywana była najczęściej z kamienia, rzadziej z drewna i brązu.

- materiał: kamień - funkcja budynków: sakralna i zarazem obronnaStyl gotycki - styl w sztuce i architekturze, który w XII w. narodził się ze stylu romańskiego.. Potężne, masywne bryły o grubych murach często z wysokimi wieżami przypominały budowle obronne.Podstawowym materiałem budowlanym był kamień w formie starannie opracowanych ciosów.Stosunkowo niewielkie, miękko zaokrąglone okna przepuszczały mało światła, więc wnętrze kościołów romańskich było mroczne, sprzyjające atmosferze skupienia i modlitwy.Cechy sztuki gotyckiej były następujące: podstawa budowli była wzniesiona na planie krzyża, system halowy i bazylikowy, strzelistość (podyktowana chęcią wznoszenia się do Boga) i smukłość budowli, system konstrukcji budowli -szkieletowy, oparty na przyporach, zastosowanie filarów i żeber wewnątrz budowli, cegła podstawowym materiałem budowlanym,Feb 25, 2021Sztuka romanska i gotycka w Europie sredniowiecznej - cechy charakterystyczne i zabytki.. Termin "romańska" został wprowadzony dopiero w XIX wieku , naprzód w filologii dla określenia grupy języków wywodzących się z łaciny , później dla sztuki i architektury powstałej po ponownym zainteresowaniu się sztuką .Architektura gotycka (gotyk) - styl w architekturze europejskiej okresu późnego średniowiecza, od XII do początku XVI wieku..

2012-03-01 17:49:25; Cechy architektury gotyckiej 2012-01-17 20:59:14; cechy sztuki romańskiej?

Za wzorcowy przykład budynku gotyckiego na ogół uważa się gotycką katedrę, choć w rzeczywistości był to również okres rozwoju architektury świeckiej (mieszczańskiej i rezydencjonalnej).Architektura gotycka w zamierzeniu jej twórców miała w .1 SZTUKA ROMAŃSKA I GOTYCKA2 SZTUKA ROMAŃSKA Objęła ona zasięg.. Styl romański - okres powstawania: od IX/X w. Umieszczano ją również na kapitelach i trzonach kolumn.W przypadku architektury świeckiej, styl gotycki służył budowie i rozbudowie fortyfikacji i innych budowli obronnych.. Cechy charakterystyczne architektury romańskiej: grube mury, sklepienie kolebkowe (o kształcie walca, ciężkie, masywne) lub krzyżowe (dwie skrzyżowane kolebki, tworzące krzyż), prostota form, mało zdobień, w kościołach jedynie rzeźby bądź płaskorzeźby,Z tąd to wziełam : SZTUKA ROMAŃSKA W XI i XII wieku Europa, której kultura pozostawała pod silnym wpływem religii chrześcijańskiej, stała się kolebką nowego stylu w sztuce, który nazwano romańskim..

Wiele z nich zyskało cechy typowe dla gotyku: są wysokie, strzeliste, o lekkiej bryle.Cechy charakterystyczne budowli neogotyku ?

- Styl gotycki - pojawił się w drugiej połowie XII w. we Francji i przetrwał do do XV w. Charakteryzował się strzelistością wieży, ostrymi łukami, wysokimi oknami zdobionymi witrażami, wnętrze dekorowano rozetami, mozaikami.. STYL ROMANSKI - ( X - XII wiek, w Polsce do XIII wieku) grube, kamienne mury, male okna,okragle luki, sklepienia kolebkowe lub krzyzowe, rotundy.. Styl ten zwiazany jest z dzialalnoscia benedyktyn w i cysters w.. ZABYTKI:Budowle gotyckie miały kilka zasadniczych cech dzieki którym można bez trudu rozpoznać.. Bryła kościoła jest prosta, surowa i ciężka.Termin ten odnosił się również do związków sztuki romańskiej z kulturą starożytnego Rzymu.. Styl gotycki widoczny jest również w architekturze ratuszy miejskich.. Budowano na przykład barbakany, mające zabezpieczyć posiadłości władców.. Stanowi kompozycję zwartą, zamkniętą, zbudowaną z najprostszych brył geometrycznych: prostopadłościanów, walców, ostrosłupów, stożków, zastawionych z sobą z dużym wyczuciem proporcji.. Jej sklepienie oparte zostało na krzyżujących się pod kątem żebrach w wbudowanych z masywnych kamieni.. Aby ściany wytrzymały napór żeber sklepiennych wzmocniono je w miejscach nacisku.Potężne,masywne bryły o grubych murach często z wysokimi wieżami przypominały budowle obronne.Podstawowym materiałem budowlanym był kamień w formie starannie opracowanych cios w.Stosunkowo niewielkie,miękko zaokrąglone okna przepuszczały mało światła,więc wnętrze kościoł w romańskich było mroczne,sprzyjające atmosferze skupienia i modlitwy.Sztuka romańska w Polsce to wiele ciekawych budowli sakralnych, z którymi można się spotkać w wielu zakątkach kraju..

Stosowano sklepienia kolebkowe lub krzyżowe albo kolebkowo - krzyżowe, które wzmacniały konstrukcję świątyni.Kościół romański robi wrażenie budowli wzniesionej z klocków.

Styl ten zwiazany jest z dzialalnoscia benedyktynów i cystersów.. Powstałe w ten sposób sklepienie nazywany krzyzowo-żebrowym.. STYL ROMANSKI - ( X - XII wiek, w Polsce do XIII wieku) grube, kamienne mury, male okna,okragle luki, sklepienia kolebkowe lub krzyzowe, rotundy.. Stosowano sklepienie krzyżowe i krzyżowo-żebrowe.Cechy sztuki romańskiej były następujące: sztuka miała charakter sakralny, w pierwszym okresie rozwoju stylu romańskiego Kościoły budowano na planie koła (rotundy), a następnie krzyża, budowla miała system nawowy (tzn. nawa główna i dwie nawy boczne), zakończone poprzecznym transeptem oraz prezbiterium, (gdzie przebywał chór) i .Jedną z cech charakterystycznych dla stylu romańskiego były wieże, które umieszczano w fasadzie albo z dwóch stron prezbiterium..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt