Antyczny kanon piękna w sztuce i literaturze

Pobierz

Jest to historia powstawania nowych rynków, dzieje twórczego geniuszu setek projektantów i wytwórców, stopniowego rozwoju mediów, historia wynalazków technologicznych, społeczeństw i ich zwyczajów.Wiolaaa Follow Sztuka antyku 1.. Punktem wyjścia do rozważań mogą być poglądy Arystotelesa, który uważał, że od dzieł sztuki nie należy żądać niczego poza tym, żeby miały swój kształt (Władysław Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć).. Starożytna Grecja jest kolebką europejskiej sztuki i cywilizacji.. Jest to epoka otwierająca dzieje kultury śródziemnomorskiej.. Troszkę inaczej przedstawiano kobiety średniowieczne na bliskim wschodzie, co wynika z kultury.Antyk stwarza wyjściowy, klasyczny kanon dotyczący norm tworzenia sztuki, określający wyznaczniki piękna lub brzydoty, określono nawet reguły komponowania gatunków literackich.. Jego uroda była tak wielka, że aż odbijała się w słońcu i dawała o sobie znać innym ludziom.kanon Leonarda da Vinci - oparty jest o studium ludzkiego ciała wpisującego sylwetkę człowieka w kwadrat i koło, którego środek stanowi pępek.. Oceniano więc piękno w malarstwie, piękno w literaturze, opisywano kanony, starając się uchwycić najbardziej obiektywną definicję tego pojęcia.. u Greków odwieczne pojęcie piękna i dobra łączyło się w całość, czyli tzw. kalos kagatos i w ich mniemaniu artysta powinien stosować się do norm etycznych..

MYRON PORZĄDEK JOŃSKIMotyw piękna w literaturze.

I mniej obiektywnym.. Przyczyniła się do tego żona Napoleona Józefina Bonaparte .Ideał Kobiecego piękna w literaturze i sztuce.. Toruń, grudzień 1992, red. T. Hrankowska, Warszawa 1995 .. Skubiszewski P., Dzieło sztuki a źródło historyczne, [w:] Proces historyczny w literaturze .kultury - antyczny kanon piękna, współczesna sztuka - funkcjonowanie antycznych toposów .. człowieka baroku - marność, śmierć, przemijanie - poszukiwanie nowych form w literaturze - dominacja formy nad treścią w sztuce barokowej - gatunki charakterystyczne - cechy kulturyKanonem piękna lat 50-tych stała się sylwetka klepsydry z główną jej przedstawicielką- Marlin Monroe lecz zaledwie 10 lat później królowała Audrey Hepburn - piękna i słodka, niemal anorektyczna, o dziecięcych rysach i prawie pozbawiona kobiecych kształtów.Inspiracje sięgające do sztuki antycznej zaowocowały także rewolucyjną zmianą w modzie kobiecej i kanonach piękna kobiecego.. Zagadnienia politycznePodkreśla istotne zmiany w wizerunku kobiety na przestrzeni lat, szczegółowo omawiając ewoluujące kanony piękna.. Na dokonaniach i wiedzy antycznych twórców opierają się wszystkie późniejsze epoki w dziejach ludzkości.Sztuka starożytna na długie wieki określiła kanon piękna..

Kobieta antyczna.pojęcia piękna i sztuki.

Współcześnie odróżnia się dwie kategorie, które muszą być brane pod uwagę, przy ocenie piękna.Kanon klasycznego piękna w sztuce antyku Jednym z kanonów w sztuce plastycznej antyku był styl attycki, który wysuwa na pierwszy plan człowieka i mit.. Także mniej określonym.. Oddziaływanie antyku na kulturę widoczne jest nawet w języku, w którym znajduje się szereg .KORKI Z HISTORII SZTUKI- Odc.3: EGIPT STAROŻYTNY cz1 Prezentacje ze Starożytności z całym zakresem wiedzy do .. Zapraszamy do siedziby domu aukcyjnego DESA Unicum przy ul. Pięknej 1A w .. 157 Aukcja Dzieł Sztuki i .. Starożytna Grecja - Szybka Powtórka - Kanon Dzieł - Historia Sztuki Powtórka kanonu dzieł sztuki (zakres maturalny .w sztuce i literaturze • tłumaczy, na czym polega uniwersalność antycznego kanonu piękna • wskazuje w tekście wypowiedzenie wielokrotnie złożone i omawia jego budowę składniową • prezentuje wybrane dzieło sztuki, powstałe w czasach Peryklesa • podejmuje dyskusję na temat indywidualnego postrzegania piękna 1 I.1.1 I.1.2 I.1.3Ciało jako sztuka w epokach Antyk: Sztuka starożytnych greków ?.

Omów zmienność kanonu, porównując przykłady z różnych epok.

Stała się ona czymś mniej ważnym.. Scena mityczna pokrywa wazę Francois, znajdującą się obecnie we Florencji, dzieło Klitiasa i Ergotimosa.W baroku niejako zmienił się stosunek piękna w sztuce.. Najczęściej rzeźbiono bogów, odzwierciedlając jednak panujący wówczas kanon estetyczny, w który panowała przede wszystkim harmonia rysów twarzy i regularna budowa ciała.Klasyczny kanon piękna można też omówić na podstawie mitologicznego Apolla.. Do powstałego w tym czasie klasycznego kanonu będą odwoływać się lub wyzwalać się z niego myśliciele i artyści epok późniejszych.. Grecki rzeźbiarz Poliklet w traktacie Kanon w V w.p.n.e przedstawił idealne proporcje.Sztuka antyku Celem sztuki antycznej ( starożytności klasycznej) było piękno - jedna z 3 podstawowych wartości triady platońskiej.. Proporcje z języka łacińskiego proportio - "stosunek" to zespół ujętych w liczby stosunków między częściami dzieła a jego całością.. Dążenie do utrwalenia kanonów piękna nie miało już u literatów takiego znaczenia, jak u wielkich architektów.. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki..

Wstęp do historii sztuki, wykład ... Niderlandyzm w sztuce polskiej.

Cechy sztuki antyku: odpowiednia forma jako źródło piękna, zasada mimesis (tworzenie doskonałej iluzji rzeczywistości, opisywanie świata takiego, jaki być powinien, a niekoniecznie jaki jest),Kultura antyczna wywarła ogromny wpływ na kulturę europejską, szczególnie w zakresie filozofii, myśli politycznej, prawa, sztuki, literatury i kanonów piękna.. Wypisz 5 cech składających się na antyczny ideał piękna.Kanon lektur historyka sztuki .. Jej nazwa pochodzi od łacińskiego słowa antiquus, czyli dawny.. Albrecht Dürer - prowadził studia nad proporcjami ciała kobiety.. • Mitologia - Afrodyta, według najpopularniejszego mitu wyłoniona z piany morskiej, była boginią nie tylko miłości, ale i piękna.. zebrał: Mateusz Kapustka.. Zbiór podań, legend i postaci wywodzących się z mitologii jest nad zwyczaj obszerny i do dnia dzisiejszego stanowi silną inspirację artystyczną dla wszelkiego rodzaju twórców.. Estetyka grecka chciała przeniknąć zagadkę piękna, przeniknąć, a zarazem ograniczyć ją do mimesis .- antyczny kanon piękna a współczesna sztuka - funkcjonowanie antycznych toposów we współczesnej kulturze - kategorie estetyczne tragedii greckiej we współczesnych dziełach filmowych Teksty wskazane w podstawie ZP - Konstanty Ildefons Gałczyński Tragiczny koniec mitologii ZR - Zbigniew Herbert Barbarzyńca w ogrodzie (fragmenty) Dzieła antyku określa się mianem klasycznych.Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach z różnych epok.. W późniejszych epokach zaczęto patrzeć na piękno wyłącznie w kategoriach sztuki.. Antyk trwał od 8 wieku przed naszą erą, do 476 roku naszej ery.. Grecy obserwując naturę stworzyli kanony piękna, to znaczy idealne formy proporcje tworzonych postaci czy budowli.. Ta zasada była stosowana w architekturze, ale też odnosiła się do ludzkiego ciała.. Właściwe proporcje miały wprowadzać do sztuk plastycznych i architektury wrażenie ładu, harmonii i piękna.Antyk to okres, który odcisnął ogromne piętno na literaturze i sztuce wszystkich późniejszych epok.. Przedstaw temat.. Zaczął się nowy rozdział historii.Jak zmieniał się kanon piękna kobiety w antyku, średniowieczu, renesansie i baroku O tym, jak w danej epoce historycznej wyglądał ideał kobiety, możemy przekonać się przede wszystkim z dzieł sztuki: rzeźb i obrazów.egipski kanon w sztuce Encyklopedia PWN egipski kanon w sztuce, w starożytnym Egipcie oryginalna koncepcja przedstawiania rzeczywistości w dwóch wymiarach, w sposób pozwalajacy na przekazanie jak najpełniejszej informacji o danym obiekcie, niezależnie od skrótów perspektywicznych;Starożytny ideał piękna fizycznego możemy poznać przyglądając się harmoni jnym sylwetkom przedstawionym przez rzeźbiarzy antycznych, takich jak Fidiasz, Lizyp i Praksyteles..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt