Rozporządzenie w sprawie dokumentacji projektowej 2021

Pobierz

1, w którym jest mowa o tym, że "w przypadku opracowania projektu zagospodarowania działki lub terenu i projektu architektoniczno-budowlanego przez tego samego projektanta dopuszcza się dołączenie dokumentów, o których mowa w art. 34 ust.. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.Dec 29, 2021natomiast w § 21 ust.. 3d pkt 1 i 2 ustawy, tylko do jednego z tych projektów" - tu wyraźnie widać .Dec 29, 20211 Obecnie działem administracji rządowej - budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo kieruje Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, na podstawie § 1 ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt