Prawa ludzkie a prawa boskie racje kreona

Pobierz

- Najważniejsze są więzi rodzinne, uczucia łączące bliskich.. Mówiły one o tym, że trzeba grzebać zmarłych.. Porządek boski, w imię którego Antygona wydała władcy walkę, zatriumfuje nad prawem ustanowionym przez człowieka, a .Osią akcji Antygony jest konflikt tragiczny - zderzenie praw boskich i ludzkich.. Kreon władca Teb wydając zakaz pochowania zwłok Polinejkesa wiedział ze łamie prawo boskie.. Jednak sądził, że w ten sposób uzyska poparcie ludzi i utrzyma silną władzę w państwie.Racje Antygony i racje Kreona.. Sofokles, cenił sobie tradycje, oraz wypełnienie boskich praw.. - Należy postępować zgodnie z własnym sumieniem.. Racje Antygony: - prawa boskie, nakazy religijne mają wyższą wartość niż prawa wymyślone przez człowieka - prawa ludzkie nie są w stanie złamać praw boskich - Polinik jest przede wszystkim bratem Antygony - człowiek nie może przeciwstawić się bogom ( groźba zemsty) - mieszkańcy miasta popierają Antygonę Racje Kreona .Europa i świat XVI-XVII wiek; I Wojna światowa; Oświecenie (XVIII wiek) Polska i świat w XIX wieku; Polska Piastów; StarożytnośćAntygona łamiąc prawo ludzkie musiała zginąć, ale nie poniesie porażki, gdyż postępowała zgodnie ze swoim sumieniem i prawem boskim.. Dokonuje pogrzebu swojego brata - Polinejkesa, żeby nie budzić odrazy bogów i żeby jego dusza nie błąkała się po ziemi.Europa i świat XVI-XVII wiek; I Wojna światowa; Oświecenie (XVIII wiek) Polska i świat w XIX wieku; Polska Piastów; StarożytnośćPrzydatność 80% Prawo ludzkie czy prawo boskie?.

Kto miał racje: Kreon czy Antygona?

Chyba każdy na jej miejscu postąpiłby tak samo.. Mówiły one o tym, że trzeba grzebać zmarłych.. Wiedziała bowiem, że Polinejkes będzie sądzony przez bogów, którzy są sędziami najwyższymi i ostatecznie to oni mogą ukarać go za złe czyny.Sprzeciwiła się Kreonowi, bo dla niej, prawa boskie były ważniejsze od praw człowieka.. RACJE KREONA Pragnie wzmocnić władzę królewską.. Ukaranie Antygony także nie było dla niego łatwe.. Nie zdecydowała się na bunt przeciw Bogu, wybrała mniejsze według niej zło, łamiąc prawo ludzkie, ustanowione przez Kreona, za co została skazana na śmierć.. W tej tragedii, jednoznacznie opowiada się za Antygoną.Moim zdaniem miała ona prawo złamać ustalony przez Kreona zakaz pochówku ciała Polinika, ponieważ prawo ludzkie, ustanowione przez człowieka, musi ustąpić prawu boskiemu, które jest starsze i doskonalsze.. *Antygona reprezentuje prawo boskie,napisane, odwieczne.Konflikt między Antygona a Kreonem rozgrywa się na płaszczyźnie sprzeczności między prawem boskim, a prawem stanowionym.. Bał się stracić autorytet w oczach innych, więc nie mógł pozwolić sobie na litość w stosunku do Antygony.Dec 17, 2021- prawa ludzkie nie są w stanie złamać praw boskich - Polinik jest przede wszystkim bratem Antygony - człowiek nie może przeciwstawić się bogom (groźba zemsty) - mieszkańcy miasta popierają Antygonę Racje Kreona - Polinejkes był zdrajcą - najważniejszy jest interes państwa - ludzie prawi nie mogą być traktowani na równi ze złymiJan 31, 2022W swym życiu kieruje się prawami boskimi, nie uznaje tych stworzonych przez ludzi, zwłaszcza króla..

Antygona wyznaje zasadę, że prawa boskie są ważniejsze od ludzkich.

Zdaje sobie sprawę z tego, że pozwalając na zbezczeszczenie zwłok brata skazałaby jego duszę na wieczną tułaczkę i potępienie.. Bohaterowie bez względu na swoje wybory skazani są na porażkę.. Autor: Ewa Betlej Gimnazjum w RudnikuZdanie Sofoklesa, co do konfliktu, zostało wyraźnie określone.. Dba o swój autorytet, jest niezłomny w swych decyzjach.. Zakończenie: Zadanie pracy domowej: Oceń postępowanie Antygony i Kreona (pisemnie).. Jako kochająca siostra nie mogła skazać brata na wieczne potępienie i ściągnąć zemstę Erynii na siebie i na całe miasto.Sprzeciwiła się Kreonowi, bo dla niej, prawa boskie były ważniejsze od praw człowieka.. W innym wypadku dusze zmarłych nie zaznałyby spokoju.. Wypływa ono, z jego poglądów religijnych i etycznych.. W poniższej pracy przedstawię swoje argumenty dotyczące sprawy.. Zwycięstwo Kreona oznaczać będzie jednocześnie jego straszliwą przegraną.. Te dusze, których ciała nie zostaną pochowane, nie dostaną się do Hadesu.. Współistnienie praw zwyczajowych, niepisanych i ustawowych zachodzi w każdym społeczeństwie.Kreon wiedział, że zakazując pochowania zwłok Polinejkesa łamie boskie prawo..

Antygona złamała prawa ludzkie, ponieważ postępowała według praw boskich.

Ludzie jednak powinni być równi wobec prawa.Racje Antygony - Prawa boskie są ważniejsze niż prawa stanowione przez człowieka.. Te dusze, których ciała nie zostaną pochowane, nie dostaną się do Hadesu.. - Najważniejsze są więzi rodzinne, uczucia łączące bliskich.. - Obowiązkiem krewnych jest pogrzebanie zmarłych ze swojej rodziny.. Natomiast Kreon postępuje według praw ustanowionych na jego potrzeby, nie zgadza się by ktokolwiek mu rozkazywał:Racje Kreona: Kreon jest najwyższą osobą w państwie i każdy powinien podporządkować się jego decyzjom nawet, jeśli są one niesprawiedliwe, okrutne i niezgodne z prawem boskim Polinejkes jest zdrajcą i powinna go spotkać kara, natomiast jego dobrego brata - nagroda dostosowanie się do żądań Antygony ukazałoby Kreona jako słabego władcę w oczach ludu- uznawała wyższość prawa boskiego nad ludzkim, które jako ustanowione nie może ich naruszać, - sądziła, że ocena postępków człowieka, nawet niegodnych, winna zostać pozostawiona sądowi bożemu, - twierdziła, że obowiązkiem krewnych jest pochowanie zmarłego, aby mógł po śmierci zaznać spokoju, - kierowała się emocjami, miłością do brata, szacunkiem dla zmarłych, dlatego też oceniała czyn brata łagodniej, jako próbę odzyskania należnych mu praw do korony .Znała prawa boskie nakazujące chować zmarłych..

W swojej pracy zastanowić mam się nad tym kto miał racje: Antygona czy Kreon.

Racje Antygony: - prawa boskie, nakazy religijne mają wyższą wartość niż prawa wymyślone przez człowieka - prawa ludzkie nie są w stanie złamać praw boskich - Polinik jest przede wszystkim bratem Antygony - człowiek nie może przeciwstawić się bogom ( groźba zemsty) - mieszkańcy miasta popierają AntygonęRacje Antygony - Prawa boskie są ważniejsze niż prawa stanowione przez człowieka.. Trudno mi w tej chwili jednoznacznie sprecyzować pogląd wobec tego problemu.. Sądził jednak, że dzięki takiemu rozprawieniu się ze zdrajcą otrzyma poparcie ludzi, utrzyma silną władzę i zapobiegnie kolejnej zdradzie.. Chciał, aby lud widział, że jest tak samo surowy dla wszystkich.. Uważała, że w ten sposób popełni mniejsze zło, sprzeciwiając się jedynie ludziom.Przydatność 85% Racje Antygony i racje Kreona.. Kreon przyznaje się do błędu i w ten sposób podkreśla wyższość odwiecznych praw sakralnych nad "chwilowymi", ludzkimi.. - Należy postępować zgodnie z własnym sumieniem.. Najważniejsze jest dla niego prawo państwowe.. ***Antygona reprezentuje prawo boskie,napisane, odwieczne.Kreacja losu Kreona wskazuje na to, że Sofokles opowiada się po stronie Antygony, czyli praw boskich, zwyczajowych.. - Obowiązkiem krewnych jest pogrzebanie zmarłych ze swojej rodziny.. Każdy miał prawo do godnego pochówku..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt