Na mapie numerami od 1 do 8 oznaczono wybrane miejsca w afryce

Pobierz

C.Zadania od 1. do 8. wykonaj na podstawie barwnej mapy przedstawiającej fragment wschodniej części Sudetów.. Zadanie 1.. W miejscach oznaczonych na mapie numerami 3 i 6 A. występują dwie pory roku - deszczowa i sucha.. Korzystając z mapy, uzupełnij zdania.. Zaznacz po dwa poprawne dokończenia każdego zdania.. We wszystkich miejscach oznaczonych numerami na mapie możnaNa mapie numerami 1‒6 oznaczono miejsca, w których znajdują się wybrane zakłady przemysłowe: A. cukrownia w Krasnymstawie B. huta miedzi w Głogowie C. fabryka samochodów w GliwicachGotową kartę przyślij dziś do godz. 15.. Question from @Wiktorkoncman - Szkoła podstawowa - Geografia .. Na mapie konturowej Afryki numerami 1-6 został oznaczono wybrane państwa tego kontynentu .. B.przez cały rok opady są bardzo małe lub brak ich zupełnie.Sep 18, 2021zadanie 1. zaznacz długość tej trasy w terenie.. Korzystając z atlasu geograficznego, wpisz we właściwe miejsca tabeli nazwy tych gór wraz zodpowiadającymi im numerami .. (0-1) Na mapie wykonanej w skali 1 : 500 000 długość trasy przejazdu samochodu z Warszawy do Bydgoszczy wynosi 60 cm.. Materiał źródłowy do zadań 22-23 Na mapie Afryki przedstawiono podział polityczny na tle .Zadanie wykonaj na podstawie mapy, na której przedstawiono województwa z podziałem na pięć kategorii według bilansu energii elektrycznej..

Na mapie numerami od 1 do 8 oznaczono wybrane miejsca w Afryce.

Zadanie 31.. (0-4) (2 pkt) Na zdjęciu przedstawiono odsłonięcie skały wchodzącej w skład fliszu karpackiego, z którego jest zbudowany obszar przedstawiony na mapie w rezerwacie przyrody Czantoria.. Ilość pytań: 26 Rozwiązywany: 77672 razy.. (0-2) Na mapie oznaczono numerami od 1 do 4 wybrane miejsca na Ziemi, w tym miejsce, z którego obserwowano położenie Gwiazdy Polarnej (GP) nad horyzontem.. B. przez cały rok opady są bardzo małe lub brak ich zupełnie.. Uzupełnij tabelę.. Rb3mdkuh9FeC1Wpisz ich nazwy do tabeli.. Na mapie numerami od 1 do 8 oznaczono wybrane miejsca w Afryce.. Na mapie numerami od 1 do 8 oznaczono wybrane miejsca w Afryce.. 2012-02-08 18:02:16Podejście 1 Zadanie 1.. W miejscach oznaczonych na mapie numerami 3 i 6 A. występują dwie pory roku - deszczowa i sucha.. W punkcie oznaczonym numerem 4 jest godzina 2.20 czasu strefowego 15 maja.. Wpisz w odpowiednie komórki litery, którymi oznaczono podane informacje.Zadanie 1.. Literą X oznaczono miejsce, z którego obserwowano położenie Słońca nad horyzontem w momencie górowania.Na mapie numerami 1‒6 oznaczono miejsca, w których znajdują się wybrane zakłady przemysłowe: A. cukrownia w Krasnymstawie B. huta miedzi w Głogowie C. fabryka samochodów w GliwicachZadanie wykonaj na podstawie rysunku, na którym numerami 1−8 oznaczono planety Układu Słonecznego, a literami A−B pasy planetoid, i tekstu przedstawiającego jedną z hipotez tworzenia się planet..

(0-4) Na mapie numerami od 1 do 8 oznaczono wybrane miejsca w Afryce.

Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F ‒ jeśli jest fałszywa.. Na mapie oznaczono numerami od 1 do 15 wybrane obszary, na których występują skupiska wulkanów.. Zadanie 1.. Wpisz w każdą lukę numer, którym oznaczono właściwy punkt.. Rozpoznaj je i do wymienionych poniŜej nazw geograficznych dopasuj odpowiednie liczby: B. Spośród wyŜej wymienionych i oznaczonych na mapie obszarów wybierz jeden , który uwaŜasz za najbardziej zagroŜony pustynnieniem.. Fotografię wykonano ze stoku wzniesienia A. B.Na mapie konturowej Afryki numerami 1-6 został oznaczono wybrane państwa tego kontynentu.. Strona 3 z 27 MGE_1R Zadanie 2.1. .. Na poniższej mapie literami od A do N oznaczono wybrane rowy oceaniczne.. (0 - 1) Na mapie konturowej Azji numerami od 1 do 7 zaznaczono miejsca różniące się pod względem wielkości rocznych sum opadów atmosferycznych.. Odpowiedź na zadanie z Planeta Nowa 8Zadanie 8.. (0-1) Dokończ zdanie.Zadanie 1.. Opis zlodowacenia Nazwa zlodowacenia Numery (od najstarszego do najmłodszego) Jego zasięg pokrywa się z południową granicą naszych pojezierzy.Na fotografiach przedstawiono znaki informacyjne położone na terenie dwóch miejscowości zaznaczonych na barwnej mapie.. 500 km zadanie 2.. Na mapie liczbami od 1 do 10 oznaczono wybrane obszary pustynne i półsuche..

Na mapie numerami od 1 do 5 zaznaczono wybrane miejsca na Ziemi.

Numer 3 - najmłodsze zlodowacenie.. Około 4,7 miliarda lat temu wirujący obłok gazowo-pyłowy zaczął zapadać się grawitacyjnie.Zadania od 7. do 9. wykonaj na podstawie mapy, na której wybrane miejsca oznaczono numerami od 1 do 4.. Przetestuj swoją znajomość państw, ukształtowania terenu i gospodarki Afrykańskiej.. (SP17) Na mapie oznaczono numerami od 1. do 5. wybrane miejsca na Ziemi.. I.Słońce najwcześniej zachodzi w punkcie oznaczonym numerem .. Zaznacz poprawną odpowiedź.Numer na mapie: Państwo: Półwysep: 1: Portugalia: Półwysep Iberyjski: 2: Hiszpania: Półwysep Iberyjski: 3Zadanie 1.. Przygotowanie do sprawdzianu czy klasówki o Afryce.. Zaznacz po dwa poprawne dokończenia każdego zdania.. Wiktorkoncman September 2019 | 0 Replies .Na mapie konturowej Afryki (strona 7) numerami od 1 do 8 oznaczono obszary różniące się pod względem gęstości zaludnienia.. Pobierz PDF Fiszki Powtórzenie Nauka Rozwiąż test.cieśnina gibraltarska, góra kenia, góry atlas, jezioro niasa (malawi), jezioro tanganika, jezioro wiktorii, kalahari (pustynia), kanał mozambicki, kanał sueski, kilimandżaro, kongo, madagaskar, morze czerwone, morze śródziemne, namib (pustynia), niger (republika nigru), ocean atlantycki, ocean indyjski, przylądek dobrej nadziei, róg afryki … a)Należy wpisać następujące nazwy państw:1..

... Na mapie numerami od 1 do 10 oznaczono wybrane obszary na Ziemi.

Województwa o największych nadwyżkach energii elektrycznej oznaczono numerami 1-3. .. (0-1) Na mapie świata numerami od 1 do 6 zaznaczono wybrane stacje meteorologiczne.. Uwaga: numer 1 - najstarsze zlodowacenie.. 2 7 6 Na podstawie Białek W., Wnuk G., Teraz geografia 2018, SOP Oświatowiec, Toruń Spośród wymienionych zestawów numerów podkreśl ten, w którym oznaczono miejscaW tabeli przedstawiono opisy trzech miejsc spośród zaznaczonych na mapie.. Zadanie 1.. Numerami od 1 do 3 zaznacz kolejność ich następowania od najstarszego do najmłodszego.. (1 pkt) Na fotografii przedstawiającej panoramę Lądka-Zdroju literą A oznaczono górę Trojak (F4).. (0-2) .. zmierzona w jednym z miejsc na obszarze Suwalskiego Parku Krajobrazowego, wyniosła 59°10ʹ.. (2 pkt) a) Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe.. W którym z punktów zaznaczonych na mapie jest wówczas godzina 20.20 czasu strefowego 14 maja?. 3, 6, 7 D.1, 2, 6 Zadanie 14.Na mapie Afryki numerami od 1 do 5 oznaczono wybrane stacje meteorologiczne.. Podkreśl odpowiedź, w której zapisano numery tylko obszarów o małej gęstości zaludnienia.. Wykonaj polecenia 7.1. i 7.2.. Ustal, w jakich orogenezach powstały te góry.. Uzupełnij tabelę dotyczącą stref klimatyczno-roślinnych w Afryce.. B. lata są chłodne i wilgotne, a zimy łagodne i bez opadów.Test sprawdzający wiedzę na temat Afryki.. określenia wybrane spośród podanych w nawiasach.Na mapie numerami od 1 do 11 oznaczono wybrane punkty na Ziemi.. Ten sam czas słoneczny mają punkty oznaczone numerami 7 i .. W miejscu oznaczonym na mapie numerem 1 A. lata są ciepłe i suche, a zimy łagodne i wilgotne.. III.Zadania od 1. do 5. wykonaj na podstawie barwnej mapy szczegółowej fragmentu Beskidu Śląskiego oraz własnej wiedzy.. Zaznacz po dwa poprawne dokończenia każdego zdania.. Wśród miast oznaczonych na mapie numerami od 1 do 7 znajdują się miasta wymienione w tabeli .Na mapie zaznaczono nr..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt