Charakterystyka obciążeniowa silnika zs

Pobierz

Kinematyka układu tłokowo-korbowego 93 10.3.. Charakterystyka zewnętrzna silnika spalinowegoStanowisko badawcze silnika spalinowego i cechowanie hamulca.. Charakterystyka regulacyjna kąta wyprzedzenia wtrysku silnika o ZS.. Wprowadzenie 226 13.2.. Chcąc stosować paliwa alternatywne do zasila- .. trwałej pracy silnika [7].. Kołowy wykres faz rozrządu silnika czterosuwowego.. Charakterystyka prędkościowa silnika spalinowego ZI.. Pomiar i analiza charakterystyki prędkościowej wolnossącego silnika ZS osilników ZS są już dobrze poznane, szczegółowo określone, i przystosowane do wymagań silników.. Jak widać istotne różnice są w przebiegu krzywej mocy użytecznej - w silniku ZI tuż przed maksymalnymi obrotami moc zaczyna minimalnie spadać.. Charakterystyka regulacyjna, pozwalająca zobaczyć powiązania najważniejszych parametrów z konkretnym czynnikiem regulowanym.Moment obrotowy i moc silnika a jego obciążenie (2) data aktualizacji: 2014.06.09 W tej części omówię dwie podstawowe charakterystyki silników spalinowych oraz siły oporów ruchu samochodu, których równoważenie to zadanie dla momentu obrotowego silnika.. Podstawy projektowania silnika 10.1.. Charakterystyka prędkościowa.. Wyznaczanie charakterystyki zewnętrznej silnika.. W silnikach wyposażonychCharakterystyka obciążeniowa - skala służąca do oceny silników, które cechuje stała prędkość obrotowa lub jej zmienność w wąskim zakresie..

Charakterystyka obciążeniowa.

Charakterystyki obciążeniowe 220 12.5.. Charakterystyki silników spalinowych.. Ogólna klasyfikacja modeli 227 13.3.. Moment obrotowy 4.. Diagnostyka silnika spalinowego.. Dalszemu zwiększaniu dawki paliwa towarzyszy spadek momentu obrotowego.Charakterystyki prędkościowe są wyznaczane w ramach klasycznych statycznych badań silników zarówno dla silników o zapłonie iskrowym (silniki ZI) jak i samoczynnym (silniki ZS).. Dobór turbosprężarki do silnika ZS.Porównanie charakterystyk obciążeniowych silnika wolnossącego z doładowywanym mechanicznie i z turbodoładowywanym wykazuje, że z ekonomicznego punktu widzenia turbodoładowywanie jest zawsze uzasadnione.. Charakterystyka obciążeniowa, która opisuje zależności wybranych parametrów od obciążenia.. MO silnikaporównawcza charakterystyka postaci charakterystyka prędkościowa charakterystyka psychologiczna charakterystyka regulacyjna charakterystyka skokowa charakterystyka turbiny po dyszę wylotową.. Doładowanie silników ZI 88.. Charakterystyka prędkościowa silnika spalinowego.. Wyznaczanie charakterystyki obciążeniowej silnika.. Sprawność napełnienia silnika spalinowego.. Rys 5.1.4 Charakterystyki predkoéciowe.l - zewnetrzne ; 2,3,4 - czešciowe 5.1.5 Charakterystyka regulatorowa.. Dymienie spowodowane jest niecałkowitym spaleniem paliwa..

Charakterystyka regulatorowa silnika ZS.

Charakterystyka regulacyjna składu mieszanki palnej silnika o ZI.. Sporządzenie charakterystyki wtrysku paliwa.. Sprawno ści 6.. Indykowanie silnika ZI.. Doładowanie silników ZS 87 9.3.. Taki silnik osiąga maksymalny moment obrotowy po przekroczeniu tzw. granicy dymienia.. Obliczanie głównych wymiarów silnika 91 10.2.. Charakterystyki specjalistyczne 224 Rozdział 13.. Pomiar sprawności mechanicznej silnika metodą obcego napędu.. Najczęściej stosowany sposób ustawienia geometrycznego początku tłoczenia polega na obserwacji ruchu słupa cieczy w szklanej rurce o małej .Sil ZS-punkt krzywej 2-3 odpowiada najmniejszym wartościom jednostkowego zużycia paliwa, w pkt 3 występuje granica dymienia silnika, w pkt4 silnik osiąga przy dość dużym ge największą moc, po przekroczeniu pkt4 nie ma już wzrostu pe(Ne) mimo znacznego wzrostu ge widoczny jest spadek średniego ciśnienia użytecznego.Przeważnie jedyną dostępną jest charakterystyka zewnętrzna silnika ZI lub ZS (rys. 6), zwana również prędkościową.. Siły bezwładności w układzie tłokowo-korbowym 95 10.4.. Badanie stopnia rozruchu silnika spalinowego.. Zjawisko to nie występuje w silnikach ZS.Charakterystyki czešciowe naleŽy sporzqdzaé pay otwarciu przepustnicy lub ustawieniu pompy wtryskowej odpowiadajacych 1/4 Nz, 1/2 Nz, oraz 3/4 Nz..

Charakterystyka obciążeniowa silnika spalinowego.

Charakterystyki silników spalinowych.. Badanie emisji zanieczyszczeń z silników spalinowych i samochodów.. Sprawdzenie i regulacja układu wtryskowego (pompa wtryskowa, przewód wysokiego ciśnienia, wtryskiwacz) silnika wysokoprężnego.. Charakterystyka prędkościowa układu zasilania silnika ZS.. Natomiast jeżeli silnik często pracuje w zakresie małych obciążeń doładowywanie mechaniczne może być przyczyną zwiększonego .Rys.. Są na niej dwa wykresy, które przedstawiają: - zmianę wartości momentu obrotowego silnika Mo, - zmianę wartości mocy silnika Ne, w zależności od prędkości obrotowej silnika.Charakterystyki wykreśla się na podstawie danych uzyskanych z pomiarów, jeśli projektujemy silnik to przybliżoną charakterystykę możemy sporządzać na podstawie obliczeń.. Wyznaczanie charakterystyki granicy dymienia dla silnika z ZS.. Na charakterystykach umieszczamy przeważnie takie parametry jak: N e [kW] - moc użyteczna silnika, M o [Nm] - moment obrotowy silnika, g e [g/(kWh)] - jednostkowe .TEMAT: PARAMETRY PRACY I CHARAKTERYSTYKI SILNIKA TŁOKOWEGO Wielko ściami liczbowymi charakteryzuj ącymi prac ę silnika są parametry pracy silnika do których zalicza si ę: 1..

Charakterystyka napełniania silnika.

Silnik odrzutowy Silnik zmiany przebiegu charakterystyk danego układu bez .Charakterystyka obciążeniowa silnika ZS.. 10.Charakterystyka obciążeniowa silnika spalinowego o ZS.. Charakterystyki obciążeniowe sporządza się dla silników pracujących przy stałej prędkości obrotowej.Szczególnie specyficznie wygląda charakterystyka obciążeniowa dla silnika ZS.. Rozróżnia się charakterystyki silnika turboodrzutowego: obrotową, wysokościową, prędkościową klimatyczną.. 13.BHP na stanowisku hamowni silnikowej.. Przygotowanie silnika do badań.. Wykres charakterystyki prędkościowej, charakterystyki obciążeniowej silnika ZS, charakterystyki ogólnej oraz charakterystyki granicy dymienia.. Siły gazowe działające na układ tłokowo-korbowy 95 10.5.Charakterystyka (algebra) Charakterystycznym dla tego pierścień z jedynką jest minimalna ilość elementów, neutralnych pierścienie mnożenia, które chcesz dodać, aby uzyskać element neutralny dodawania, mówią, że pierścień ma charakterystykę zero, jeśli takiej liczby nie ma .12.4.. Wpływ współczynnika nadmiaru powietrza na moc rozwijaną przez silnik spalinowy.. Pomiar i analiza charakterystyki prędkościowej pompy wtryskowej.. Podział według kryterium .. Obiegi teoretyczne Otto i Diesla.. Charakterystyki uniwersalne 221 12.6.. Wykres indykatorowy silnika ZS.. 9.Charakterystyka obciążeniowa tłokowego silnika spalinowego.. Sporządzenie charakterystyki uniwersalnej silnika spalinowego.. Udział średnich stężeń tlenków azotu w spalinach badanego silnika dla standardowego układu oraz układów z DOCNO2, z DOCNO2+CSF i z DOCNO2+CSF+LNT, charakterystyka obciążeniowa n M max 0 100 200 300 400 500 600 700 st a nd a rd ta n d N O s t and a rd O x a za a k m O r eak to re N 2 z ea r e m9.2.. Silnik ZS był ciągle do-skonalony i został przystosowany do efektywnego spalania oleju napędowego.. Charakterystyki regulacyjne 222 12.7.. Charakterystyka regulacyjna składu mieszanki.. Średnie ci śnienia obiegu 2.. Charakterystyka obciążeniowa silnika spalinowego ZS.. Wpływ doładowania na parametry silnika ZS.. Sprawdzenie charakterystyki prędkościowej pompy wtryskowej.3.. Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr hab. inż. Marek Brzeżański Jednostka organizacyjna: Instytut Pojazdów Samochodowych i .Sporządzanie rodziny charakterystyk obciążeniowych.. Zu życie paliwa Ad.1 ŚREDNIE CI ŚNIENIE OBIEGUPierwszy wykres przedstawia charakterystykę ekploatacyjną silnika z zapłonem iskrowym, drugi charakterystykę silnika z zapłonem samocynnym.. Metody oceny: ćwiczenia - projekty zespołowe; laboratorium - kolokwia, wykonanie sprawozdań Egzamin: nie Literatura: 1) Jędrzejowski J.: Obliczanie tłokowego silnika spalinowego, WNT, Warszawa 1988; 2) Kasedorf J.: Układy wtryskowe i katalizatory.11.. Typowa charakterystyka prędkościowa przedstawia zależność mocy użytecznej N e, momentu obrotowego M e lub średniego ciśnienia użytecznego p e5 Charakterystyka układu zasilania silnika ZS 5 Podczas ustawiania położenia wałka krzywkowego pompy w stosunku do wału korbowego silnika wykorzystuje się geometryczny początek tłoczenia (GPT) paliwa przez pierwszą sekcję pompy wtryskowej.. Istnieją również czynniki, które będąCharakterystyka obciazeniowa silnika o zaplonie samoczynnym Charakterystyka obciazeniowa odpowiada stalej predkosci obrotowej, a zatem w trakcie wykonywania charaktery-styki kolejne punktu pomiarowe wymagaja regulowania obciazenia równoczesnie z predkoscia obrotowa - tak a by utrzymac zadana predkosc charakterystyki.Charakterystyka prędkościowa, pokazująca zależności wskaźników pracy silnika od prędkości obrotowej.. Podstawowe charakterystyki silnika zasilanego paliwem gazowym.. Charakterystyka uniwersalna..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt