Przykład wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz

Oto najważniejsze sprawy, o których powinieneś wiedzieć, zanim zabierzesz się do sporządzenia wniosku ORD-IN .Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł.. Dowiedz się, jak złożyć wniosek o wydanie interpretacji ZUS i pobierz darmowy wzór w formacie PDF lub DOCX!Osoby składające obecnie wnioski o wydanie interpretacji muszą pamiętać o kilku zmianach.. Wybierz typ dokumentu.. Należy zaznaczyć jeden lub więcej kwadratów przy pozycjach od 4 do 11.Od 11 lutego 2013 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej ORD-IN (5).. Publikujemy poniżej te wskazówki.ORD-WS Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej z załącznikami.pdf (2 MB ) ORD-OG Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej z załącznikami.pdf ( 463 KB ) Karta usługi - uzyskanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego - obowiązuje od 1 czerwca 2017 r.pdf ( 806 KB )wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej - otwórz plik w nowym oknie - pobierz i wydrukuj wzór wniosku, a potem wypełnij go ręcznie.. Dotyczy to m. in.. Wzór tego formularza ustalił Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie .Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku..

Opłatę wnosi się w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

4) Objaśnienie dotyczy wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (ORD-IN) wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie Organ,ORD-IN - CZĘŚĆ A - Miejsce i cel złożenia wniosku A.1.. Opłata za wspólny wniosek będzie stanowiła tak jak dotychczas iloczyn kwoty .Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może złożyć każdy zainteresowany: podatnik, płatnik, inkasent, osoby trzecie ponoszące odpowiedzialność za zobowiązania podatkowego podatnika lub inny podmiot gospodarczy lub dwóch lub więcej zainteresowanych uczestniczących w tym samym zaistniałym stanie faktycznym albo mających .WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 2) Art. 14b S ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz, 201 zwanej dalej "ustawq - Ordynacja podatkowa".. Pierwszym krokiem przy wypełnianiu wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej jest określenie, jakiego zakresu prawa podatkowego dotyczy wskazana we wniosku sprawa.. Szczegóły znajdziesz poniżej.ORD-OG WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI OGÓLNEJ Podstawa prawna: Art. 14a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201), zwanej dalej "ustawą - Ordynacja podatkowa".. Najprostszym sposobem jest skorzystanie z konta bankowego właściwego organu..

Jeżeli wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej nie spełnia wymogów określonych w ust.

Wniosek o wydanie interpretacji mogą złożyć: osoby fizyczne; osoby prawne - np.Dodaje tym samym, że w projekcie nowej Ordynacji utrzymano dotychczasową, podstawową wysokość opłaty od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.. MIEJSCE I CEL ZLOŽENIA WNIOSKUA) ORGAN, DO KT REGO KIEROWANY JEST WNIOSEK (zaznaczyé wtašciwy kwadrat):Minister Finansów podpowiada podatnikom jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN w specjalnym poradniku (znajdziesz go tutaj)..

Ministerstwo Finansów przygotowało zalecenia jak poprawnie wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN.

Numery kont podane są na formularzu ORD-IN.. Złóż wniosek o indywidualną interpretację podatkową.. Teodora Sixta 17 43-300 Podatek od towarów i Opłata wynosi 40 zł od każdego odrębnego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, który dotyczyć może stanu obecnie występującego albo stanu przyszłego (art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej).Często bywa tak, że płatnicy mają dużo wątpliwości co do interpretacji przepisów.. Podatnicy chcący uzyskać od 1 marca 2017 roku indywidualną interpretacje muszą pamiętać o tym, że zmienił się organ do którego należy kierować wnioski.Nie wiesz, czy właściwie stosujesz przepisy prawa podatkowego?. Z mojego doświadczenia wynika, że są pewne kwestie, o których Minister Finansów (z oczywistych względów) nie wspomina.. Numer rachunku bankowego jest również umieszczony na nowych wzorach wniosków ORD-IN, w części "F. Wysokość, sposób uiszczenia i zwrotu opłaty".Wspólny wniosek.. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej u}.. Organ, do którego kierowany jest wniosek W poz. od 4 do 8 należy wybrać organ podatkowy, który zasięgiem terytorialnym obejmuje miejsce zamieszkania lub siedzibę .Wnioski o wydanie pisemnych interpretacji przepisów 30 kwietnia 2018 Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wydaje przedsiębiorcom na wniosek pisemne interpretacje przepisów z zakresu ubezpieczeń w ich indywidualnych sprawach.WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Podstawa prawna: Art. 14b § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 097 £ — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2006 r. Nr 8, poz60, z póžn..

W przypadku wystąpienia w jednym wniosku odrębnych stanów ...Ireneusz Nowakowski ul. Miła 11 66-400 Gorzów Wlkp.

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej może wystąpić dwóch lub więcej zainteresowanych uczestniczących w tym samym zaistniałym stanie faktycznym albo mających .Indywidualna interpretacja podatkowa to informacja udzielana przez Krajową Informację Skarbową.. Interpretacja da ci wiedzę, na przykład czy zgodnie z prawem korzystasz z ulg podatkowych bądź czy możesz skorzystać z nich w przyszłości.. Wybierz.. Ponadto wnioski kierowane są do innej instytucji.. podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej: ORD-IN/A (4) Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej: Część A: miejsce i cel złożenia wniosku.. 1, 3, 4 lub 6, wzywa się przedsiębiorcę do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem .Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może złożyć każdy zainteresowany: podatnik, płatnik lub inny podmiot, w tym także osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.. - Rodzaj sprawy.. Jeśli opis twojej sytuacji jest za długi i nie mieści się we wniosku, dokończ opis w załączniku do wniosku, kopię dowodu wpłaty albo potwierdzenia przelewu za wydanie interpretacji indywidualnej.Wzór wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku (Dz. U. z dnia 27 czerwca 2007 r.).. Autor interpretacji:Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku na rachunek bankowy KIS.. NIP: 599-001-01-01 Gorzów Wlkp., dnia 4.02.2005 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp.. Wniosek o wydanie interpretacji podatkowejUrzędowy formularz wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej nie ma zastosowania w tych sprawach, w których interpretacja podatkowa wydawana jest przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).. ZUS również wydaje interpretacje indywidualne.. W dalszym ciągu wniosek o interpretację będzie co do zasady podlegał opłacie w wysokości 40 zł.. Określono nowe druki ORD-IN i ORD-WS..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt