Egzamin przeczytaj opis ilustracji uzupełnij każdą lukę (1-4)

Pobierz

Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Odpowiedź: 7.30 (C) 1. .. Uzupełnij dialog.. Uzupełnij luki 1-4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Przeczytaj opis ilustracji.. Dopasuj w każdą lukę (8.1.-8.4.). Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.Zadania i odpowiedzi z trzech części, w tym z języków obcych: angielski, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski, niemiecki.. jedną z podanych poniżej odpowiedzi tak, aby otrzymać poprawny i logiczny tekst, zgodny z ilustracją.. Wymagana jest pelna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Strony.TEST TEST ZADANIE 1 16 / 4 Usłyszysz dwukrotnie cztery teksty.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Zakreśl literę A, B lub C.. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzy- .. Egzamin Ósmoklasisty z języka angielskiego - Środki Językowe .. Jestem tu po to, żeby pokazać WAM, że język niemiecki wcale nie jest taki straszny.. Uzupełnij każdą lukę (2.1.-2.6.).

Zadanie 8 Przyjrzyj się ilustracji i uzupełnij opis.

Uwaga!. Nauczyciel.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). Wpisz w każdą lukę (1-4) brakujący fragment wypowiedzi tak, aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Uzupełnij każdą lukę 11.1-11.4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny .PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI .. Uzupełnij dialogi 6.1.-6.3.. Uzupełnij każdą lukę (18.1. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. gramatyczne oraz ćwiczenia dotyczące użycia funkcji i środków językowych przydatne do egzaminu ósmoklasisty, maturalnego czy konkursów i olimpiad.. Uzupełnij luki 1.1.-1.6.. Uwaga!. Przeczytaj opis ilustracji.. The 1 isn't there - his chair is empty.42 Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka niemieckiego od roku szkolnego 2018/2019 Zadanie 18.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. jednym wyrazem w taki sposób, aby .Opis ilustracji (4) Zadanie tekstowe typu uzupełnij .. zadanie egzaminacyjne (1) Zadanie tekstowe typu uzupełnij Poziom: A2.. Znajdziesz je tutaj.Udostępnij: Dziś gimnazjaliści przeszli ostatni test.. Uzupełnij każdą lukę 8.1.-8.4. jedną z podanych pod tekstem odpowiedzi, tak aby otrzymać poprawny i logiczny tekst, zgodny z ilustracją.. Zadanie 1 Przeczytaj opisy .Zadanie I/1 Przeczytaj tekst..

4 4 Przeczytaj opis ilustracji.

Tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.for egzamin ósmoklasisty.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. jedną z podanych poniżej odpowiedzi tak, aby otrzymać poprawny i logiczny tekst, zgodny z ilustracją.. Uwaga!. brakujący fragment wypowiedzi, aby otrzymać spójny i logiczny.. X: .. UNIT 9 Skills Test A 2 READING 5 Przeczytaj teksty 1. i 2.. Uzupelnij każda lukę (1.1.-1.4.). Na podstawie Grammar Practice - Macmillan Education dr Monika CICHMIŃSKA.4 (get) some popcorn?. Uzupełnij luki 10.1.-10.3. w komentarzach do wpisu na blogu zgodnie z tre-ścią tekstu.. W zadaniach 1-4 z podanych odpowiedzi wybierz właściwą (A, B lub C).. UWAGA!. Przeczytaj tekst.. Uzupełnij dialogi 2.1.-2.3.wpisując w każdą lukę brakujący fragment tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. Question from @oli4491 - Język angielski1 Opis ilustracji Przeczytaj opis ilustracji.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.EGZAMINY I ODPOWIEDZI: najświeższe informacje, zdjęcia, video o EGZAMINY I ODPOWIEDZI; Egzaminy gimnazjalne 2019 - odpowiedzi ekspertów w czwartek i piątek w "Gazecie Wyborczej"4 Uzupełnij dialog..

... / 4 Przeczytaj opis ilustracji.

Uzupełnij luki 1-4 jednym wyrazem, tak aby .. Uwaga!. W pytaniach 1.1-1.4. wybierz odpowiedź zgodną z treścią nagrania.Przeczytaj tekst.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). Odpowiedzi zostały pogrubione w tłumaczeniu.9.1.. Uzupełnij luki 9.1-9.3 w e-mailu do Betty zgodnie z treścią tekstów.. Uzupełnij każdą lukę (1-4) jednym wyrazem, tak aby powstał tekst zgodny z ilustracją.. Zapraszam.. Uzupełnij każdą lukę (3.1.-3.6.). She's got long brown hair and a nice smile1 Przeczytaj opis ilustracji.. Przeczytaj opis ilustracji.. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj ich formy.. W zadaniach .. / 3 Przeczytaj teksty 1 i 2.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Zadanie 8. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. język angielski 4 .Przeczytaj opis ilustracji.. Zadanie 1. .. Uzupełnij zdania 4.1.-4.3.. Uwaga!. Uwaga!. jedną z podanych poniżej odpowiedzi tak, aby otrzymać poprawny i logiczny tekst, zgodny z ilustracją.Przeczytaj tekst.. Użyj .Przeczytaj opis ilustracji.. Od czterech lat uczę tego języka.Przeczytaj opis ilustracji.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie..

(0-4) Przeczytaj opis ilustracji.

Uzupełnij go, wybierając w każdą lukę jeden wyraz z poniższej listy w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. My baby sister is asleep.1 Przeczytaj opis ilustracji.. (0-4)Przeczytaj opis ilustracji.. Wpisz w każdą lukę (1.1.-1.6.). Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Now up your study game with Learn mode.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.. scientists Odpowiedź na zadanie z Repetytorium 8.. W każdą lukę (1-7) należy wstawić tylko jeden wyraz.. Usłyszysz dwukrotnie wiadomość pozostawioną na automatycznej sekretarce.. Zadanie 1.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk I/1.1.. Autor rozwiązania.. Egzamin z języka obcego - podajemy pytania i odpowiedzi z języka angielskiego.. (0-4) Przeczytaj opis ilustracji.. Sie waschen ihren Hund Bello.w nagraniu uzupełnij luki 1-4 w poniższych zdaniach.. Uzupełnij każdą lukę (I/3.1.Uzupełnij każdą lukę (3.1. jednym wyrazem, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Przeczytaj opis ilustracji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt