Poniżej przedstawiono wzór półstrukturalny

Pobierz

Rozwiązanie Schemat punktowania 1 p.. Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) lub uproszczony organicznego produktu reakcji tlenku miedzi (II): ze związkiem oznaczonym numerem 4. ze związkiem oznaczonym numerem 5.. 0 Melania 27 października 2018Poniżej przedstawiono wzór kwasu winowego: HOOC-CH (OH)-CH (OH)-COOH Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) organicznego produktu reakcji kwasu winowego z metanolem użytym w nadmiarze w środowisku stężonego kwasu siarkowego (VI).. Poniżej przedstawiono - w projekcji Hawortha - wzory anomerów α i β D-glukopiranozy: Zadanie 35.1 (0-1) Cząsteczka trehalozy powstaje w wyniku kondensacji dwóch .Poniżej przedstawiono wzory dwóch dipeptydów powstałych w reakcji kondensacji kwasu asparaginowego i waliny.. Oceń prawdziwość podanych zdań.. Naczynie II dodatkowo ogrzano.Poniżej przedstawiono wzór półstrukturalny chloroprenu- monomeru używanego do produkcji kauczuku syntetycznego.. Po gimnazjum - strona 19 Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie Mamy związek o wzorze półstrukturalnym: Pokaż więcej.. Oceń to zadanie: Średnia: 4.60 Komentarze Sandra 18 października 2018 Dziękuję!. Oceń prawdziwość podanych zdań.. CH₂=CCI-CH=CH₂ Wskaz nazwe syntetyczną tego związku chemicznego.. Zapisz wzory półstrukturalne (grupowe) jednego estru i jednego kwasu będących izomerami octanu etylu.. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O II CH3- (CH2)4-CH=CH-CH=CH-C-O-CH2-CH3Poniżej przedstawiono wzór półstrukturalny (grupowy) fluorowcopochodnej pewnego węglowodoru..

Poniżej przedstawiono wzór półstrukturalny (grupowy) kwasu cytrynowego.

Oceń prawdziwość podanych zdań.. W naczyniu III otrzymano kilka produktów, wśród nich związki .Poniżej przedstawiono sekwencję aminokwasów pewnego tripeptydu: Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) tego tripeptydu.. Napisz numery, którymi oznaczono te związki.. Wykres zamieszczony poniżej przedstawia zależność rozpuszczalności kwasu cytrynowego od temperatury.. IV etap edukacyjny - poziom rozszerzony 9.. Rozwiązanie: I.. Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) lub uproszczony organicznego produktu reakcji tlenku miedzi(II):Poniżej przedstawiono wzór kwasu winowego: HOOC-CH(OH)-CH(OH)-COOH Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) organicznego produktu reakcji kwasu winowego z metanolem użytym w nadmiarze w środowisku stężonego kwasu siarkowego(VI).…Narysuj wzór półstrukturalny (grupowy) albo uproszczony tego izomeru kwasu hydroksybenzenokarboksylowego, który tworzy wewnątrzcząsteczkowe wiązania wodorowe.. Rozwiązanie Schemat punktowaniaprzykładowe zadania z chemii Informacja do zadań 21.-23.. Uzupełnij poniższe schematy.. Zdający:Poniżej przedstawiono sekwencję aminokwasów pewnego tripeptydu: Phe-Gly-Cys Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) tego tripeptydu.. Narysuj wzór półstrukturalny monomeru, z którego otrzymano polimer A oraz wzór półstrukturalny monomeru, z którego otrzymano polimer B. Odpowiedź Guest..

Poniżej przedstawiono wzór półstrukturalny (grupowy) węglowodoru, który poddano ozonolizie.

Maturalne karty pracy.. Wzór monomeru PGA: Nazwa monomeru PLA: Rozwiązanie:Poniżej przedstawiono wzór półstrukturalny estru gruszkowego - związku chemicznego o nietypowej budowie cząsteczki, który nadaje gruszkom charakterystyczny zapach.. Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) organicznego produktu reakcji kwasu winowego z metanolem .Poniżej przedstawiono wzory dwóch polimerów addycyjnych.. Naczynie II dodatkowo ogrzano.. Pokaż rozwiązaniePoniżej przedstawiono wzór półstrukturalny estru gruszkowego − związku chemicznego o nietypowej budowie cząsteczki, który nadaje gruszkom charakterystyczny zapach.. Podaj nazwy systematyczne końcowych produktów reakcji ozonolizy, której poddano ten węglowodór.. Uzupełnij poniższe schematy.. Podaj nazwy systematyczne końcowych produktów reakcji ozonolizy, której poddano ten węglowodór.. Pamiętaj, że w zastosowanej notacji umieszcza się z lewej strony kod aminokwasu, którego reszta zawiera wolną grupę aminową połączoną z atomem węgla α.. Rozwiązanie Schemat punktowania 1 p.. Zakres rozszerzony..

Oceń prawdziwość podanych zdań.Poniżej przedstawiono wzór półstrukturalny (grupowy) kwasu cytrynowego.

Zadanie 37.1.. Rozwiązanie Schemat punktowaniaPoniżej przedstawiono wzór półstrukturalny γ-butyrolaktonu, w którym linią przerywaną zaznaczono charakterystyczne ugrupowanie atomów.. Związek oznaczony numerem I: A.jest substancją bardzo reaktywną.. Nazwa wiązania:Tripeptyd, którego wzór przedstawiono poniżej, zbudowany jest z reszt trzech różnych aminokwasów.. Węglowodory.. Ester gruszkowy można otrzymać w reakcji kwasu karboksylowego z metanolem.Poniżej przedstawiono wzór półstrukturalny (grupowy) fluorowcopochodnej pewnego węglowodoru.. Napisz nazwę zaznaczonego wiązania oraz wzór półstrukturalny (grupowy) cząsteczki związku, z której po oderwaniu cząsteczki wody powstaje cząsteczka γ-butyrolaktonu.. Zadanie 37.2.. Spośród związków oznaczonych numerami 1-5 wybierz te, które są względem siebie izomerami.. - za poprawne napisanie produktu reakcji.- szkoła podstawowa Poniżej przedstawiono wzór półstrukturalny estru gruszkowego − związku chemicznego o nietypowej budowie cząsteczki, który nadaje gruszkom .. Zobacz więcej.. Klaudia 1652 12 Polub to zadanie 1 zdanie -Ester gruszkowy można otrzymać w reakcji kwasu karboksylowego z etanolem: pokaż więcej.. Oceń tę odpowiedź: Średnia : 4.6Poniżej przedstawiono wzory PGA i PLA, popularnych polimerów, które w pełni ulegają biodegradacji..

(0-1) Podaj wzór półstrukturalny (grupowy) monomeru PGA i nazwę monomeru PLA.

Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów.Poniżej przedstawiono wzór półstrukturalny estru gruszkowego − związku chemicznego o nietypowej budowie cząsteczki, który nadaje gruszkom charakterystyczny zapach.. Poniżej przedstawiono wzór półstrukturalny (grupowy) kwasu cytrynowego.. Podaj nazwę systematyczną fluorowcopochodnej o podanym wzorze.. Wykres zamieszczony poniżej przedstawia zależność rozpuszczalności kwasu cytrynowego od temperatury.. Przeprowadzono doświadczenie zilustrowane poniższym rysunkiem.. - za poprawne podanie nazw systematycznych dwóch związków - końcowych produktów reakcji ozonolizy.Wróć do listy Poniżej przedstawiono wzór półstrukturalny (grupowy) etanianu (octanu) etylu.. wykup dostęp aby zobaczyć rozwiązanie korepetycje on-linePoniżej przedstawiono wzór półstrukturalny (grupowy) węglowodoru, który poddano ozonolizie.. Podaj nazwę systematyczną fluorowcopochodnej o podanym wzorze.. 2-chlorobuta-1,3-dien Wskaż wzory związków chemicznych oznaczonych na shcemacie literami W-Z Poniżej przedstawiono wzór półstrukturalny.- Zadanie 9: To jest chemia 1.. (0-1) Podaj nazwę klasy tworzyw sztucznych, do których zakwalifikujesz PGA i PLA.. Rozwiązanie: II.. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów.. Wykorzystanie i tworzenie informacji.. Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) tego aminokwasu, którego grupa karboksylowa i grupa aminowa uczestniczyły w utworzeniu wiązania peptydowego w cząsteczce opisanego tripeptydu.. Wskaż dipeptyd (I albo II), który mógł być produktem częściowej hydrolizy łańcucha polipeptydowego naturalnego białka..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt