Podaj nazwy systematyczne soli na2s

Pobierz

Albo można sobie zrobić ściągę.. Przynajmniej te: KWASY TLENOWE (każdy ma "O", czyli tlen we wzorze…):Które z podanych soli nie ulegają hydrolizie: CuSO4 ; K2CO3 ; CaCl2 ; Na2S ; K2S ; Na2SO4 ; NaNO3 .. 5.Podaj charakterystykę pochodnych węglowodorów , zwracając uwagę na grupy funkcyjne .Podaj nazwy systematyczne soli: KCl CuSo4 RbCl2 AgNO3 ZnS Sn(NO3)2 - MidBrainart.. Daj łapkę w górę :)Masz jakieś pytanie lub zadanie do rozwiązania?. h) Na3PO4.2) Podaj nazwy soli: ZnCl2, Na2CO3, CuSO4, AgNO3, Fe2S3, Ca3(PO4)2, CaSO3, CuCl, Fe2(SO4)3, KNO2, NaPO4, MgCO3, AlPO4, Na2S, KCl, (NH4)3PO4, Ca(NO2)2, Pb(SO4)2, MgS, CrPO4, Fe2(SO3)3, NaNO3, PbCO3, BaSO4, PbCl4, AgSO4, Cr2(SO4)3, Al2(CO3)3, CuBr, Sn(PO4)4, KI, CaBr2, CrCl2, Mg(NO3)2, ZnSO3, CaCO3, NH4Br BYŁABYM BARDZO WDZIĘCZNA, PROSZĘ O ODP.. Notatka do zeszytu: Nazwy soli składają się z dwóch członów: pierwsza odnosi się do rodzaju reszty kwasowej, druga - do metalu.. Uzupełnij tabelę dotyczącą odczynu podanych soli: Sól Odczyn wodnego roztworu Na2CO3 Zn(NO3)2 K2SO4 SnCl2 Zadanie 4.. Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.Nazwa zwyczajowa Nazwa systematyczna Nazwa soli HF (aq) HCl (aq) HBr (aq) HI (aq) H 2 S (aq) HCN (aq) HN 3 HNCO F-Cl-Br-I-S2-CN-N 3-NCO-Kwas fluorowodorowy Kwas chlorowodorowy Kwas bromowodorowy Kwas jodowodorowy Kwas siarkowodorowy Kwas cyjanowodorowy Kwas azotowodorowy Kwas izocyjanowy Fluorek wodoru Chlorek wodoru Bromek wodoru Jodek wodoru Siarczek (di)wodoru Cyjanek wodoruPodobało się?.

1 Answers 0 views 0.Napisz nazwy systematyczne podanym wzorom soli: Na2S CaSO3 Fe(NO2)3 PbCl4 AgNo3 MgCo3.

Ich wzór ogólny zapisujemy jako: n, m - indeksy stechiometryczne ustalone na podstawie wartościowości metalu i reszty kwasowej.. Zadanie 3.. Człon pochodzący od nazwy reszty kwasowej przyjmuje końcówkę -an (w przypadku soli kwasów tlenowych) lub -ek (dla soli kwasów beztlenowych).about 12 years ago Chemia Szkoła podstawowa.. KPU To jest chemia 2019 2.Sporządzanie soli fizjologicznejNaCl - chlorek sodu Środek konserwujący np. wędlinyKNO3 - azotan(V) Odpowiedź na zadanie z Chemia Nowej Ery 2.Wzory i nazwy najważniejszych kwasów trzeba znać na pamięć.. Zaloguj się.. Napisz do mnie na Instagramie: Nazwy soli oraz ich wzory sumaryczne.. Daj łapkę w górę :)Masz jakieś pytanie lub zadanie do rozwiązania?. Postaw na dokładność i rzetelność informacji zamieszczonych na naszej stronie dzięki zweryfikowanym przez eksperta pomocom edukacyjnym!Question.. Ułóż równania reakcji otrzymywania pięcioma sposobami podanych soli: azotan (III) soduPodaj nazwy soli o podanych wzorach: Fe2S3 NH4NO3 Cu2S FeCl2 AlCl3 Na2SO4 NaF K2SO3 MgCO3 NaNO2 CrI3 Na3PO4 CrCl3 Zn(NO3)2 MgBr2 DAJE NAJ Szkola edukacja ZALOGUJPo gimnazjum.Napisz wzory sumaryczne i nazwy systematyczne soli, których zastosowania przedstawiono na fotografiach..

CuF 2.Podaj nazwy systematyczne nastepujących soli : a)AgCl b)MgCl2 c)BaSO3 d)SnCl4 e) Na2S f)CaS g)Al2 (CO3)3 h)Sn (NO2)4.

Tylko trzeba umieć kwasy.. NIE DA SIĘ ICH WYWNIOSKOWAĆ.. Autor: zzuzik7 Dodano: 29.5.2010 (21:55) Podaj nazwę soli: NaCl , NaS, NaNo3 , NaSo3 , Na2So4 , Na2SO3, NA3PO4, Zn (NO3)2 CuCl2, Ag2So4, KNO2, CA3 (PO4)2. napisz wzoru soli.. Na początku Sejmu przy ś. mszy sejmowej Zjachaliście się w imię Pańskie na opatrowanie niebezpieczności Koronnych, abyście to, co się do upadku nachyliło, podparli; co się skaziło, .Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach sumarycznych: a) Na2S.. Proszę czekać.. 1 ocena | na tak 100%.. węglas miedzi (II) fosforan 5 magnezu.Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach: a)Na 2 S b)KNO 3 c)AlPO 4 d)Ca (NO 3) 2 e)KHSO 4 f)CaCl (OH) pokaż więcej.. Piotr Skarga [Kazanie] pierwsze.. Ca (NO 2) 2 - azotan (III) wapnia.. Ale nie można ich olać.. Nie mam konta, chcę się zarejestrować .Rozwiąż zadanie: Array Napisz do mnie na Instagramie: zadania.. Siarczek sodu Na2S - znalazł zastosowanie w garbarstwie oraz hutnictwie; .. stąd nazwa - sól kuchenna; - w zimie używa się jej do posypywanie jezdni w celu uniknięcia oblodzenia, .Sole to związki zbudowane z kationów metali (lub kationu amonu o wzorze NH 4 +) i anionów reszty kwasowej.. zobacz więcej ).. MgCO3 - węglan magnezu.. CaSO3 - siarczan(IV) wapnia.. Sole zbudowane są z jonów, należą więc do grupy związków jonowych.Zadanie 2. Podaj nazwy systematyczne następujących soli: Mg(MnO4)2 d) Ba(ClO)2. odpowiedział (a) 03.06.2012 o 20:04: węglan glinu: Al2 (CO3)3. siarczek baru: BaS..

Zapisz równania reakcji otrzymywania (wykorzystaj wszystkie metody poznane na lekcji) podaj nazwy systematyczne obu soli.

1. a) Napisz wzory strukturalne i podaj nazwy soli: NH4NO3, ALOHSO4, KHS, Mg (H2PO4)2, Cr (SO4)3, NaHSO3, NaNO2, Cu2S, CuCl2 * 2 H2O, FeCl3, Al (OH)2Cl, Pbl2, CaCl2 * 6 H2O, NaH2PO4; b) Napisz wzory następujących soli: Węglan wapnia, dwuwodorofosforan (V) sodu, jodek żelaza (II), wodorowęglan potasu, .Sole znalazły liczne zastosowania, przede wszystkim jako nawozy sztuczne, a ponadto w budownictwie, komunikacji, w przemyśle spożywczym i wielu innych.. MgCl2 - chlorek magnezu FeCl3 - chlorek żelaza (III) SnCl4 - chlorek cyny (IV) Na2S- siarczek sodu CaS- siarczek wapnia Al2S3-siarczek glinu SnS2- siarczek cyny (IV) Tutaj raczej też nazwy, bo wzory już zostały podane AgNo3- azotan (V) srebra (I) Ca (NO3)2- azotan (V) wapnia Fe (NO3)3-azotan (V) żelaza (III) .Pobierz plik napisz_wzory_i_nazwy_systematyczne_soli już teraz w jednym z następujących formatów - PDF oraz DOC.W skład tej pomocy edukacyjnej wchodzą materiały, które wspomogą Cię w nauce wybranego materiału.. Odpowiedz.. Treść zweryfikowana i sprawdzona.. JAK NAJSZYBCIEJ!6H 2 O - chlorek wapnia-woda (1/6) K 3 PO 3 - fosforan (III) potasu.. ortofosforan (V) baru: Ba3 (PO4)2. siarczan (IV) żelaza (II): FeSO3.Wzory sumaryczne soli K 2 CO 3 - węglan potasu Na 2 CO 3 - węglan sodu Li 2 CO 3 - węglan litu AgCO 3 - węglan srebra MgCO 3 - węglan magnezu CaCO 3 - węglan wapnia BaCO 3 - węglan baru FeCO 3 - węglan żelaza (II) CuSO 4 - siarczan (VI) miedzi (II) MgSO 4 - siarczan (VI) magnezu K 2 SO 4 - siarczan (VI) potasu Na 2 SO 4 - siarczan (VI) sodu Na 2 CO 3 - węglan soduOdpowiedzi: 2..

Napisz wzory sumaryczne soli :chemia Kwasy nazwy kwasów wzory kwasów nazewnictwo kwasów Sole nazwy soli wzory soli nazewnictwo soli.

13.05.2013 o 12:45 rozwiązań: 3.. Podobało się?. 18H 2 O - siarczan (VI) glinu-woda (1/18) Na 2 HPO 4 - wodorofosforan (V) sodu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt