Uzupełnij wyrazy odpowiednimi literami następnie podkreśl słowa

Pobierz

Podkreśl wszystkie wyrazy należące do tej samej rodziny.. Podkreśl nazwy warzyw: pomidor, jabłko, kapusta, banan, marchew 9. a) ó/ u: zbójcy, zawiózł, ujrzał, który, podróżujący, na wpół, wrócę.. W zeszycie należy je zaznaczyć kolorem.. ładna - dobry - czytelne - WZÓR: winna - niewinna 28.. 6.Oznaczenie literami substancje, które regulują pracę organizmu, nazywa się .Karolcia ma (8) lat.Zapisz do słowniczka nowe wyrazy i związki wyrazowe, zapami taj ich zna-.. Mam bukiet konwal.. dla dziewczyny z Austral.. .Brainly to platforma social learningowa, dzięki której otrzymasz pomoc w zadaniu domowym.. a) Pomogła mi dieta którą polecił mi znajomy lekarz.. Uzupełnij zdanie.. żelazko, suszarka, pralka, mikser 10.Uzupełnij brakujące liczby 1, ., ., ., 5, ., ., 8, ., 10 11.Oblicz: 2+4=.. 1+6+3=.. 5+3=.. 7+0+2=.Zapisz podział oraz liczbę głosek i samogłosek.. Z makolągwą żyję w zgodzie, w kącie też mnie spotkasz co dzień.. b) Nie zmieniłem zdania ponieważ mnie nie przekonałaś.. Podkreśl.. Ćwiczenie wykonaj w zeszycie.. Zastąp podane sformułowania odpowiednimi cytatami z pierwszej strofy wiersza.Uzupełnij podane wyrazy odpowiednimi literami .. Ma mnie wielbłąd oraz pająk.. Wpisz właściwe litery w miejsca 1-5.Dobierz początki zdań 1-5 do ich zakończenia A-E.. 8 zadanie Gramatyka w praktyce strona 204Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Uzupełnij każdy z wyróżnionych wyrazów trzema lierami.w razie potrzeby skorzystaj ze słownika orograficznego.Następnie odczytaj otrzymane słowa.NAPISZ NA CZYM POLEGAJĄ ZACHODZĄCE W NCIH UPROSZCZENIA GRUP SPÓŁGLOSKOWYCH.Podkreśl równo-..

Uzupełnij wyrazy literami podanymi w ramce.

W każdej parze podkreśl część wspólną - temat słowotwórczy.. Odczytaj ostatni wyraz hasła.b ozat epaczkap yjacielep yrodad ewob egd rzwi .. Uzupełnij zdania nazwami miast wybranymi z ramki − wpisz je w kolejności.. Wybierz odpowiedzi spośród podanych.. 4.Policz sylaby w wyrazach z .2) Uzupełnij wyrazy odpowiednimi literami.. .Podane wyrazy podziel na sylaby.. b) rz/ż: którzy, również, przypadkowo, ujrzał, przeszedł, zwierzę, trzech.. Następnie dopasuj zdania 1-6 do rysunków a-f. 1 ___ I love playing c _ es _. a b c d e fPrzy każdym słowie zapisz, jakie spółgłoski wyma- wiasz zamiast tych, które zostały podkreślone.. Podczas zawie.. doszło do koliz.. w dębowej ale.. Jakiego urządzenia użyjesz, aby uprać swoje ubranie?. Ma mnie trąba, wąż i łąka, ale nie ma mnie biedronka.. Napisz je.. W tym ćwiczeniu wybrane wyrazy, zawierające jakąś trudność ortograficzną, rozkłada się na litery - dowolne lub według kolejności alfabetycznej.. Kto powie?. Utwórz według wzoru wyrazy o znaczeniu przeciwnym do podanych.. Podkreśl wyrazy, w których litery oznaczające głoski dźwięczne są wymawiane bezdźwięcznie.. Następnie wpisz odpowiednią literę kazdegowyrazu w okienko, do którego prowadzi nitka..

[SIÓDMA KLASA] Uzupełnij wyrazy odpowiednimi literami.

Wyrazy z ramki podziel na dwie grupy: z literą ,,i" jako samogłoską i zmiękczeniem poprzedzającej spółgłoski oraz z ,,i" jako znakiem zmiękczenia poprzedzającej spółgłoski.. Dołącz do nas i ucz się w grupie.Uzupełnij wyrazy właściwymi literami.. c) Gdy tam wszedłem wszyscy zamilkli.. W tym sklepie jest dro g o , ale w tamtym jest jeszcze dro ż ejMay 14, 2021Dopasuj poniższe wyrazy (a-h) do zdań w podpunkcie.EGZAMIN Przeczytaj poniższy tekst, a następnie każdemu fragmentowi przyporządkuj odpowiedni nagłówek A-F.. A. powracającym B. jednorazowym C. nieregularność D. powtarzalność 6.. Dziś przy kolacji opowiem Zof.. o mej życiowej filozof.. Question from @NatalkaPyz1 - Gimnazjum - PolskiLitery, na które wymienia się "ż" zostały podkreślone.. Question from @Emka3366nowak - Szkoła podstawowa - Polski3.. Skrzynia z literami.. Odpowiedź Andziek69Aug 9, 20208.. Kąkol z bąkiem też mnie mają.. Czym ja jestem?. Wpisz w okienka liczby od 1 do 4.Uzupełnij wyrazy brakującymi literami tak, aby powstały nazwy środków stylistycznych.. Następnie umieść właściwe nalepki z wyrazami pytającymi i.. Wszystkie grupy liter muszą mieć tę sama ilość liter..

Uzupełnij podpisy właściwymi literami.

ważki - przystań - kwaśny - gąbka - Wpisz w wyznaczone miejsce odpowiednią literę spośród podanych.. Napisz cał….Podkreśl wyrazy z "ą".. Dlaczego sto.sz przy re., gdy łódka dobija do ke?. smutek radosna radość śmiech radośnie wesoła 17.. Uzupełnij podpisy właściwymi literami.. Wiecz_r p_ek_ykiwać _oryzont s_arakteryzował wizer_nek _wszesny pienię_ny słodzi_tki t_miel jam_lec.. rz rz rz rz ż ż kominia , pieka , ba ant, b eg, ona, p eszkoda 27.. Wyrazy z literą ,,i" jako samogłoską i zmiękczeniem jednocześnie.. dziennik - dzien-nik lub dzie-nnik (jak kto woli ;) podkreślone:ie,i powieść - po-wieść podkreślone: o,ie komedia - ko-me-dia podkreslone: o,e,ia mit - mit podkreslone: i liryk - li-ryk podkreślone:i,y ironia - i-ro-nia podkreślone: i,o,ia zadanie 4.Uzupełnij rodzinę wyrazów, a następnie zapisz w zeszycie wszystkie pary wyrazów podstawowych i pochodnych.. Rozwiąż rebusy.Na podstawie tekstu na s. 32-33 w podręczniku uzupełnij zdania rzeczownikami w odpowiedniej formie.. Ponumeruj zdania zgodnie z kolejnością wydarzeń.. A _ _ S _ _ O _ _ 1. zastąpienie nazwy danego zjawiska przez jego opis 2. powtórzenie tego samego wyrazu lub kilku wyrazów na początku wersów, zdań lub strof5.. czynności lub właściwości określają przysłówki, dzielimy je na następu- jące grupy:.Na podstawie informacji z podręcznika uzupełnij przysłowia brakującymi..

Uzupełnij przecinkami podane zdania , a następnie sporządź wykresy.

Nowe Słowa na start!. Podkreśl wyrazy, w których litery oznaczające głoski dźwięczne są wymawiane bezdźwięcznie.. a) b) c) 3.Uzupełnij podane zdania złożone współrzędnie brakującymi spójnikami.Zadanie: uzupełnij zdania wyrazami z ramki, używając odpowiedniej formy gramatycznej cukry białka tłuszcze witaminy sole mineralne woda Rozwiązanie: 1 witamin 2 wody 3 cukrów 4 białka 5 tłuszczy 6 solami mineralnymi .. pochodzenia zwierzęcego.. Do każdego wyrazu dopisz regułę ortograficzną .. (cz/ dż) liba (rz/ sz) kak (ś/ ź) proba (k/ g) taże (t/ d) kłaka (s/ z) ropacz Uzupełnij tabelę.. O tym, która litera wyrazu ma zostaćwpisana, mówi liczba pod tym okienkiem.. Z tych liter uczniowie mają złożyć całe wyrazy,Jul 5, 202016.. Do podanych rzeczowników dopisz odpowiednie formy przy-.. Do każdego wyrazu dopisz wyraz o znaczeniu przeciwnym.. Odnajdziesz mnie też w dąbrowie.. czarny - mówi - cicho - 18..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt